Aplicação:
ARBUS 1000, ARBUS 1500, ARBUS 1500/2000, ARBUS 2000, ARBUS 4000, COLUMBIA 2000, COLUMBIA 3000, CORAL 2P/EM, CORAL AM, CORAL B-12/BX, CORAL CROSS, CORAL PD/TR, CORAL PEC, CORAL TANDEM, JATÌO 1000, JATÌO 2000/2600

CUBO 170660053 Referência:326470

CUBO 170660053 Referência:326470
Aplicação:
ARBUS 1000, ARBUS 1500, ARBUS 1500/2000, ARBUS 2000, ARBUS 4000, COLUMBIA 2000, COLUMBIA 3000, CORAL 2P/EM, CORAL AM, CORAL B-12/BX, CORAL CROSS, CORAL PD/TR, CORAL PEC, CORAL TANDEM, JATÌO 1000, JATÌO 2000/2600